Otevíráme výcvik: Citlivé provázení dítěte a rodiny v náročných životních situacích

1. ročník výcviku pro Specialisty dětské péče v oblasti zdravotnictví, školství a sociální oblasti

Říjen 2019 – Říjen 2020

Místo konání: Praha 8, Na Farkách, Praha 1, Klimentská 1246/1

Výcvikový program je určený pro psychology, speciální a sociální pedagogy, logopedy, vychovatele, pedagogické pracovníky a další doprovázející odborníky pracující s dětmi a dospělými, včetně pedagogů v oborech hlasové výchovy, pohybové výchovy a tance.

Anotace
  • Výcvikový program je zaměřený na získání základních dovedností při práci s dětmi a rodinou, které procházejí náročnými životními situacemi;
  • učastníci se v programu učí zručnostem, které jsou potřebné pro rozvoj stabilního bezpečného vztahu k sobě samým a druhým;
  • učí se porozumět vlivu jednotlivých etap růstu a vývoje, kterými procházíme od narození do smrti, porozumět souvislostem spojeným s těmito etapami a tématy ztráty a změny, jakož i jejich důsledku na sociální a emoční rozvoj člověka, na jeho charakter a schopnost vytvářet vztahy;
  • učí se porozumět roli průvodce změnou, naučí se dovednosti sebeprosazení bez násilí (na sobě a druhých);
  • důležitou součástí výcviku je rozvoj a podpora vnímání vlastního těla a jemnocitné práce s vlastním tělem, jakožto vzácným, ale zároveň velmi zatíženým nástrojem profesionálů vytvářejících léčivé vztahy s klienty;
  • učí se jak využívat různé média a facilitační pomůcky při práci s klienty (využití projektivních technik, práce s pískem, symboly, kresbou, hrou ad.);

Teoretickým základem je teorie vztahové vazby, základy neuropsychologie a vývojové psychologie, nedirektivní přístup podle C.Rogerse, senzorická integrace attachmentu. Vzdělávání budou tvořit teoretické vstupy, diskuze, skupinová práce, hraní rolí, ukázky videonahrávek, modelové situace, individuální a skupinové supervize.

Termíny výcvikového programu
24
Oct 2019

1. setkání 24.-26.10.2019

05
Dec 2019

2. setkání 05.-07.12.2019

23
Jan 2020

3. setkání 23.-25.01.2020

4. setkání: 05.-07.03.2020
5. setkání: 16.-18. 04.2020
6. setkání: 28.-29.05.2020
7. setkání: 24.-25.09.2020
8. setkání: 28.-30.10.2020

(čtvrtek: 9.00 – 16.30, pátek 9.00 – 16.30, sobota 9.00 – 14.00)

Cena

Cena 3denního setkání: 4 900,- ( 180Eur) Cena kurzu (1.-8.setkání + evaluace): 39 200 Kč

Celková časová dotace výcvikového programu: 180 hod. a 20 individuální supervizi. (poplatek za individuální supervizí není zahrnutý v ceně výcviku)

Program nabízíme za předem dohodnutých podmínek také pro celé pracovní týmy v ČR.

Lektorky výcvikového programu a další externí specialisté
PaedDr. Dušana Priehradná

riaditeľka SCŠPP Žilina a Institútu rodinné terapie. Pôsobí ako akreditovaná supervízorka a mentorka v niekoľkých organizáciách v Čechách aj na Slovensku. Zaoberá sa rodinnou, skupinovou a individuálnou terapiou detí aj dospelých. Je spoluautorka akreditovaných výcvikových programu pre odborníkov: Rodinna terapia a terapia vzťahovej väzby; Terapia hrou; Filiálna terapia. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v humanistickej psychoterapii, ako aj niekoľko zahraničných a slovenských kurzov a výcvikov. Je zapísaná v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR.

Bc. Šárka Francírková

ředitelka a zakladatelka ŠAFRÁN dětem, o.p.s. a Institutu doprovázení dítěte a rodiny. Působí jako terapeutka a lektorka, mentorka v několika organizacích v Čechách a na Slovensku. Věnuje se individuálnímu poradenství, koučinku, terapeutickému doprovázení dětí i dospělých. V praxi je též průvodcem klientů v oblasti změn se zaměřením na udržení celostního přístupu (tělo, řeč a mysl) a rovnováhu a vnitřní stabilitu v pracovním a osobním světě. Specializuje se na využití expresivní a projektových technik, práci s prostředím a smyslovou integraci v poradenství a terapiích.

MgA. Petra Oswaldová, PhD.

Terapeutka s mezinárodní akreditací v oboru Feldenkraisovy metody na Feldenkrais Studiengesellschaft Wien a mezinárodního výcvik Feldenkrais® Master Class specializovaný na individuální formu Feldenkraisovy metody, Funkční integraci. Kromě výuky na KATaP spolupracuje externě s 2. Lékařskou fakultou UK v Praze, Lékařskou fakultou OSU v Ostravě a s FTVS UK v Praze v oborech fyzioterapie a ergoterapie. Pořádá pravidelné, individuální i skupinové lekce a semináře pro odborníky i veřejnost. Publikuje o Feldenkraisově metodě.

Přihláška do výcviku